Kezdőlap

A Pécsi Tudományegyetem Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtára 2001-ben ünnepelte alapításának 75. évfordulóját. Története – amint az elnevezéseiből is kitűnik – négy fejezetre tagolható.

1926-1946 Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Tóth Lajos Könyvtára. Létrehozását Dr. Pekár Mihály szorgalmazta, igazgatói teendőit magára vállalta. (A könyvtáralapító Pekár Mihályról az Orvoskari Hírmondó 2001. májusi számából tájékozódhatnak az érdeklődők.) A kortárs dr. Entz Béla professzor ekképpen méltatta Pekár Mihály ez irányú fáradozását: „Minden energiáját arra fordította, hogy egyetemét és elsősorban az orvosi kart megerősítse s az orvosképzést tökéletesítse. E törekvésének eredménye a Tóth Lajos könyvtár létesítése, amelyre nemcsak sok munkát áldozott, hanem anyagi erejéhez képest nagy áldozatokat is hozott, hogy a könyvtárt minél jobban felszerelje.” A Tóth Lajos Könyvtár a szokásos könyvtári szerzeményeken kívül, több kisebb-nagyobb magángyűjteményből tevődött össze. Magjául nagyszigeti id. Szily Kálmán (1838-1924) könyvtára, a „Szily gyűjtemény” szolgált, mely főleg természettudományos művekből állt. A könyvtár teljes állománya körülbelül 22.000 kötetnyire becsülhető, a dokumentumokról szak- és betűrendes katalógusból tájékozódhattak a látogatók.

1947-1960 Az orvoskari könyvtár állománya letétbe került az Egyetemi Könyvtárba, intézetekbe, klinikákra, a város különböző könyvtáraiba. 

Az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum főbejárata

1961-1999 Pécsi Orvostudományi Egyetem Könyvtára. Újjászervezője, majd évtizedekig lelkes, elkötelezett igazgatója Dr. Rúzsás Lajosné dr. Faluhelyi Veronika. Jelenlegi helyére, az elméleti tömb 3-4. emeletére, 1970-ben költözött. Nagyszerű szakemberek, tudósok segítették a könyvtárosok munkáját; itt dolgozott egy ideig Várkonyi Nándor, a könyvtárbizottság elnökeként pedig Szentágothai János professzor nyújtott segítséget a folyóirat állomány kialakításában. Napjainkra pótolhatatlan szakirodalmi gyűjtemény jött létre az orvostudomány területén. A XXI. század hozta igényeknek és követelményeknek megfelelve, elektronikus katalógussal, helyben használható, intranet és internetes adatbázisokkal, CD-ROM-okkal segíti az oktatást a kutatást és a gyógyítást. A klinikák és intézetek számára központilag végzi a folyóiratok és könyvek beszerzését, katalogizálását. Azok szakszerű kezeléséhez módszertani segítséget nyújt.

2000- Az egyetemi integráció kapcsán a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának része. A PTE Egészségügyi Főiskolai Kar Pécsi Képzési Központ Könyvtárával kiegészülve PTE OEC Könyvtáraként működik tovább. A PTE OEC Könyvtára a Dunántúl legjelentősebb orvosi szakkönyvtára. Országos elismertségét nem csupán állományadataival, de magas színvonalú szolgáltatásaival érdemelte ki.