Kezdőlap

Bemutatkozás

Küldetésnyilatkozat

„Hinni abban kell, ami még nincs hogy legyen.”

A PTE Tóth József Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Szakkönyvtárnak – a tudásalapú társadalom alapintézményeként – feladata az, hogy elsősorban az oktatók és hallgatók számára biztosítsa a dokumentumokhoz és az információhoz a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést, szakmai tevékenységével szolgálja a Bölcsészettudományi és Természettudományi Karokon folyó képzést és kutatómunkát, és tevékenyen részt vegyen az információs kultúra elsajátíttatásában. Nyilvános állami egyetemi könyvtárként gyűjtse, feltárja, rendelékezésre bocsássa és közvetítse a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, együttműködjön más könyvtárakkal a könyvtári információ-ellátás rendszerében.

PTE Tóth József Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Szakkönyvtár
Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár

Szakmai tevékenységének célja – együttműködve a hazai és nemzetközi intézményekkel – az egyetemen folyó képzés és kutatás szakirodalmi és információs igényeinek színvonalas kielégítése és felhasználóinak minőségi kiszolgálása.

Ennek érdekében törekszik az egyetemen oktatott és kutatott tudományok hazai és nemzetközi irodalmát gyűjteménnyé rendezni, feltárni és rendelkezésre bocsátani az intézményben folyó oktató-, kutatómunka számára, és biztosítani a szakirodalomról való teljes körű tájékoztatást, biztosítja a szakirodalmi dokumentációs ellátást, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

Tanévkezdés
Tanévkezdés

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, felméri a belső egységek, tanszékek erre vonatkozó igényeit, és a rendelkezésre álló pénzügyi kereteken belül törekszik ezek minél teljesebb kielégítésére.

Támogatja az intézmény hallgatóit, oktatóit, dolgozóit a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében könyvtárközi kölcsönzés, interneten elérhető katalógusok, adatbázisok, CD-ROM adatbázisok segítségével.

 

Összefoglalók a kari könyvtár munkájáról

2010

2011

2012


Praktikus Ismeretek a Könyvtár használatához