Kezdőlap

Bemutatkozás

A Földrajzi Tanszék könyvtára a Tanárképző Főiskolával egyidős. 1948-ban az intézmény megalakulásával egy időben a tanszékeken tanszéki könyvtárak alakultak, amelyek letéti könyvtárként működtek. A Földrajzi Tanszék könyvtára a tanszékvezető szobájában volt. Nagy előrelépést jelentett a könyvtár állománygyarapításában és működésében az, amikor 1989-ben létrejött a Földrajzi Információs Központ és Könyvtár. Ennek a létrehozása dr. Tóth József professzor érdeme. A központ feladatköre - a bajor kulturális miniszter adománya miatt - a német nyelvű földrajz oktatás segítése Pécsett és Baranyában. A Földrajzi Információs Központ és Könyvtár átvette a Földrajzi Tanszék letéti könyvtári anyagát is. Könyvtárunk a Németországból kapott adományokkal és az újonnan beszerzett könyvekkel gyarapodott.

Könyvtárunk belső tere

A könyvtár 2000. január 1-én átalakult, neve Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézeti Szakkönyvtár lett. A könyvtár szervezetileg a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárához, azon belül a Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtárhoz tartozik.

Megkezdődött a könyvek számítógépes feldolgozása, katalogizálása. Kiépült a számítógépes hálózat, amelyen keresztül a katalógus könyvtári belső keresőrendszeren elérhető (2 számítógép áll az olvasók rendelkezésére). Internetes keresőfelületen is megtalálható a könyvtár állománya, mind az Egyetemi Könyvtár, mind a Földrajzi Intézet honlapjáról.

Új szervezeti egységként 2000-ben dr. Tóth József professzor kezdeményezésére kiépült az Egyetemi Térképtár. Ebben kerültek elhelyezésre a számítógépes feldolgozás után a Földrajzi Információs Központban fellelt, a kari könyvtárból felkerült és az újonnan vásárolt térképek, atlaszok.