Kezdőlap

Gyűjtőkör

 A Földrajzi Intézeti Szakkönyvtár gyűjti az egyetemi földrajz oktatást, kutatást érintő tudományterületek, valamint a határterületek irodalmát. A földrajz multidiszciplinális tudomány, így szinte az összes tudományterületen található szakirodalom, mely a szakkönyvtár gyűjtőkörébe tartozik. A társadalomföldrajzzal szorosan összefügg a vallásföldrajz, társadalomtudomány, szociológia, demográfia, statisztika, gazdaságföldrajz, turizmus, az Európai Unió ismeretanyag, mezőgazdaság, bányászat, közlekedésföldrajz, marketing, urbanisztika, honismeret, regionális földrajz, kulturális földrajz, történeti földrajz, még a természetföldrajzhoz kapcsolódik a környezet- és természetvédelem, csillagászat, térképészet, geológia, geomorfológia meteorológia, ökológia, növény- és állatföldrajz.