Kezdőlap

Gyűjtőkör

Az állomány a teljesség igényével reprezentálja a karok mindenkori profiljának megfelelő belföldi kurrens szakirodalmat, a pedagógiai, pszichológiai és módszertani anyagot, a hazai kurrens könyvészeti irodalmat, nemzeti bibliográfiai kiadványokat és szakbibliográfiákat válogatva szerzi be.

Állomány összetétele:

Törzsállomány (könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok)

Különgyűjtemény

Elektronikus könyvtár (adatbázisok, CD-gyűjtemény)

Védett dokumentumok (1900 előtt megjelent könyvek)

Szakkönyvtárak: a speciális szakterületek anyagát gyűjtik