Kezdőlap

Gyűjtőkör

Feladataink megvalósítása érdekében szakkönyvtár minőségünkben gyűjtjük a Pécs Tudományegyetemen oktatott és kutatott, elsősorban történelem, régészet, néprajz, szociológia, szociálpolitika tudományok 

A határ- és segédtudományok közül mindazokat a műveket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a leendő történészek, történelemtanárok, régészek, szociológusok, szociális munkások, néprajzkutatók képzéséhez. Minden terület szakirodalmából a megkívánt mértékben és mélységben.

A szakkönyvtár nem törekszik arra, hogy állománya reprezentálja a teljes emberi kultúrát. Igyekeztünk azonban, hogy a társadalomtudományok köréből minden alapvető fontosságú mű megtalálható legyen az állományban. Elsősorban a Magyarországon és külföldön megjelent történelem, néprajz, szociológia, szociálpolitika tudományokat elsődlegesen képviselő művek beszerzésére törekszünk.

A gyűjtött dokumentumtípusok köre: monográfiák, időszaki kiadványok (sorozatok, folyóiratok, évkönyvek, stb.), egyéb információhordozók (CD-ROM, DVD-ROM).