Kezdőlap

Bemutatkozás

Könyvtárunk a Vörösmarty u.4. szám alatt várja a Kar és a PTE hallgatóit, oktatóit.
Állományunk 15 ezer kötet könyvet, 16 féle hazai és 6 külföldi folyóiratot valamint az itt készült szakdolgozatokat foglalja magába.
Hat számítógép áll az olvasók rendelkezésére, melyekről a PTE által előfizetett valamennyi tudományos adatbázis, és a PTE könyvtárainak katalógusa is elérhető. Négy számítógépen tudnak szakdolgozatot olvasni az olvasók.
A könyvtár fő feladata az Egészségtudományi Karon folyó oktató, kutató, tudományos tevékenység elősegítése. 

Könyvtárunk belső tere