Kezdőlap

Bemutatkozás

Az kar és a könyvtár története

A FEEK jogelődje a FEEFI. Története az 1973/74-es tanévben kezdődött, amikor a Pécsi Tanárképző Főiskolán létrejött a Közművelődési Szakcsoport. A főiskola egyetemi karrá szerveződésekor már, mint Közművelődési Tanszék integrálódott a Bölcsészettudományi Karba. Ezen időszakban az oktatáshoz, a kutatáshoz és a tanuláshoz, a szellemi munkához a hátteret a JPTE Tanárképző Kari Könyvtár jelentette. A tanszék 1998-ban önálló intézetté vált, akkor fogalmazódott meg egy intézeti könyvtár kialakításának fontossága. Az első dokumentumok a Közművelődési Tanszék könyvei, folyóiratai, valamint a hazai és a külföldi társintézményektől ajándékba kapott kiadványok voltak. 2002-ben a Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete által adományozott felnőttoktatási kézikönyvtárat partnere, a PTE FEEK részére, amely kötetek a könyvtár állományába kerültek. Az állománygyarapodásunkban jelentős szerep jutott az intézet, majd a kar kiadásában megjelent tanulási segédletek, sorozatok. (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat)

Könyvtárunk belső tere

Küldetésünk

A PTE FEEK Könyvtár könyvtár – az oktatás-kutatás információs infrastruktúrájaként – szakmai tevékenységével a FEEK-en folyó képzést és kutatómunkát szolgálja és tevékenyen részt vesz az információs kultúra elsajátíttatásában. Gyűjti, feltárja, rendelkezésre bocsátja és közvetíti a hazai és nemzetközi szakirodalom hagyományos és elektronikus hordozón megjelenő dokumentumait, együttműködik más könyvtárakkal a könyvtári információ-ellátás rendszerszerű működtetésében.