Kezdőlap

Bemutatkozás

"A hallgatónak tanulmányai során el kell sajátítania a kutatáshoz elengedhetetlen önálló információszerzés módszereit, a forrásmunkák használatát. Ebben segíteni kell, de nem szabad helyette elvégezni a munkát. A könyvtár akkor is vét az oktatással szemben, ha nem biztosítja a feltételeket, de akkor is, ha nem kényszeríti rá a hallgatót az önálló munkára."

(Forrás: Könyvtárosok kézikönyve 3. Bp. Osiris 2001. 15. p.)

Küldetés

A könyvtár a kar épületében, az oktatás közvetlen közelében és annak szerves részeként működik. Megalakulása óta feladatának tekinti, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítse az olvasókat az információk megtalálásában, elérésében, szelektálásában és hatékony felhasználásában, a tudományos munkában. Ezt a célt szolgálja több mint 30 éve változó, a kor és a kar igényeihez igazodó fejlődő eszközökkel és feltételekkel.

Mit nyújt a kari könyvtár felsőoktatási és szakkönyvtárként olvasóinak?

Történet

"Könyvek révén, sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül pedig senki sem lesz tudós, még az iskolában sem..."

(Comenius)

Comenius gondolatát követve a több mint 30 évvel ezelőtt indult főiskolai képzéshez könyveket és könyvtárat kellett rendelni. A pedagógusképző intézményként induló főiskola mellé 1977 őszén Bonyhádról átköltöztették a Megyei Pedagógiai Szakkönyvtárat. Az induló főiskolai könyvtár így megkapta a pedagógiai könyvtár feladatait is, melyet nyilvános könyvtárként azóta is ellát. A gyűjtemény, a mindenkori képzési profilt segítő dokumentumok gyűjteménye.

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Könyvtárának belső tere

 

A könyvtár alaprajza
(Klikkeljen a képre a nagyításhoz!)