Kezdőlap

Bemutatkozás

Az első világháború után a pozsonyi egyetem Pécsre költözött, de az egyetem könyvtárának anyaga Pozsonyban maradt. A háborút követő nehéz anyagi viszonyok ellenére a könyvtári állomány pótlása – magánszemélyek, könyvtárak adományainak köszönhetően – viszonylag gyorsan haladt. Az akkori pécsi püspök, Zichy Gyula az egyetem rendelkezésére bocsátotta a püspöki könyvtár épületét és állományát, a műemléki Klimo-könyvtár Klimo-könyvtár köteteivel együtt. A könyvtár anyagának a rendszerezését és szakszerű feldolgozását Fitz József, a magyar könyvtártudomány egyik jeles alakja indította el. Ez az állomány az alapja a Központi könyvtár gyűjteményének. 

A gyűjtemény gyarapodása mindig az egyetemen oktatott szakokhoz igazodott. Ahogy bővült a karok száma, úgy jelent meg benne mindig újabb és újabb tudományterület irodalma. Könyv- és folyóirat állományát a kari könyvtárakkal együttműködve alakítja.

A könyvtár fő feladata az egyetemen folyó oktató, kutató, gyógyító, tudományos és művészeti tevékenység elősegítése, de nyilvános könyvtárként a régió lakosai előtt is nyitva áll. A hazai könyvtárak közötti dokumentumszolgáltatás egyik bázisa. A Pécsi Tudományegyetem könyvtári hálózatának vezetőjeként szervezi a kari, intézeti könyvtárak tevékenységét, és központi feladatokat is ellát. Integrált számítógépes könyvtári rendszert működtet, biztosítja a kutatáshoz szükséges hazai és külföldi adatbázisok használatát.

Újabb feladatai közé tartozik a legújabb digitális technikával elérhetővé tenni a könyvtár legértékesebb, illetve legkeresettebb könyveit. Az Egyetemtörténeti Múzeum 2004 óta a könyvtár szervezeti egységébe tartozik, a kiállítás a Szepesy Ignác utca 3. szám alatt található műemlék  épületében várhatóan 2006 novemberétől  látogatható. A könyvtár történetéről bővebben.

A Központi Könyvtár 2010. októbertől a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban Tudásközpontban működik az Universitas u. 2/a szám alatt.