Kezdőlap

Klimo Könyvtár

Klimo György püspökA hajdani püspöki könyvtárat 1774-ben alapította Klimo György pécsi püspök (1751–1777). Ez a gyűjtemény volt Magyarország első nagy nyilvános bibliotékája. Eredeti, ötablakos épülete az 1770-es évekre készült el, kizárólag könyvtári célokra. A bibliotéka „háza” a püspöki palota és a délnyugati torony közötti üres telken épült fel, összeköttetést teremtve e két épületrész között.

Innen – helyhiány miatt – 1832-ben költöztette át a könyvtárat báró Négyesy Szepesy Ignác püspök (1828–1838) az akkori Kisiskola utcában található, Piatsek József által tervezett, klasszicista stílusú épületbe, ahol előtte a Pécsi Püspöki Lyceum tantermei voltak. A köteteket az emeleten található, korábbi előadó-vizsgatermekbe rendeztette el Szepesy. A Klimo püspök és az őt követő ordináriusok által összegyűjtött köteteket két terembe osztatta el, a kötések és a méret szerint rendezve.

Így kapta a könyvár déli terme az Aranyterem nevet, hiszen ott találhatók a legszebb egészbőrkötéses aranyozott gerincű kötetek. A másik, északi szélső terem a Hártyaterem nevet viseli, hiszen itt a kötetek pergamenkötése volt az egyik elrendezési elv. A középső, díszterem mintegy „könyvtár a könyvtárban” a Szepesy Könyvtárat foglalja magába. A püspök korai halála miatt a polcok egy részére korabeli kanonokok és polgári személyek – így Patkovics József megyei tiszti főorvos – hagyatéka került. A terem ma is használatos neve: Szepesy-terem.

Helyhiány miatt 1880-ban Szepesy-teremfaláttöréssel egybenyitották a három külön bejárattal rendelkező termet, hozzácsatolva egy kis északi szobát, amelyet szintén faltól-falig bepolcoztak. Ide a  19–20. század fordulóján működő, pécsi kanonokok hagyatékai kerültek. Ma a helyiség a Székeskáptalani terem nevet viseli.

A hajdani püspöki könyvtár közel 35.000 kötetben, több mint 17.000 művel büszkélkedhet. Az egyes termekben  állandó, valamint időről időre megújuló, időszaki kiállítások keretében a látogatók képet kaphatnak a nyomdászat és a könyvkultúra 15–20. századi fejlődéséről, és a Klimo Könyvtár gyűjteményének nyelvi és tematikai sokszínűségéről.

Nyitva tartás  

Idegenvezetés

Díjszabás

Lásd a Klimo Könyvtár bővebb ismertetőjét a Gyűjteményeinkben!