Kezdőlap

Általános szabályok

KölcsönzésFelszólítások rendje

  1. A kölcsönzési határidő lejárata előtt 3 nappal a Könyvtárhasználó az általa megadott e-mail címre automatikus figyelmeztetést kap.
  2. A kölcsönzési határidő eredménytelen elteltét követő 7 elteltével a Könyvtár e-mailben ismét figyelmezteti a Könyvtárhasználót (1. felszólítás).
  3. 2. felszólítást - a kölcsönzési határidő lejáratát követő 3 hét elteltével - postai levélben küldi el a Könyvtár a Könyvtárhasználó tartózkodási helyére.
  4. A 2. felszólítás elküldésének napja után 21 nappal a Könyvtár a 3. felszólítást már a Könyvtárhasználó állandó lakóhelyére postázza tértivevényes levélben.
  5. Amennyiben a Könyvtárhasználó a 3. felszólítást kiküldését követő 15 napot követően nem rendezi a tartozását, a Könyvtár a tartozásokat adósságbehajtó cégnek adja át.
  6. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmét, hogy a behajtás ezt követően a tulajdonosi viszonyok szerint válik szét, attól függően, hogy a Csorba Győző Könyvtár, vagy a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont felé van tartozása. Ennek következtében mindkét intézmény érintettsége esetén a behajtás eljárási költsége is megduplázódhat.

Előjegyzés

A Könyvtárhasználó előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani. Az előjegyzett dokumentumot csak ez Előjegyző kölcsönözheti ki. Előjegyzés díja 100 Ft.
 A Könyvtár e-mailben vagy levélben értesíti az Előjegyzőt, ha a kért dokumentumot visszahozzák és az ismét kölcsönözhetővé válik. Az előjegyzett és visszahozott dokumentumokat a Könyvtár az értesítéstől számított legfeljebb 7 napig teszi félre az Előjegyző számára. Az előjegyzési díjat az olvasó minden olyan esetben köteles megfizetni, ha az a könyvtár részéről teljesítettnek minősül.

Automata könyvvisszavétel

A Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 0. szintjén, az épület teljes nyitva tartási ideje alatt lehetséges a könyvek visszaadása reggel 7-től este 9-ig. Az automatához tartozó blokknyomtató bizonylatként listát nyomtat a visszaadott könyvekről, illetve olvasói kérésre az olvasójegyen maradt többi dokumentumról is.