Kezdőlap

Időszaki kiállításaink

 

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

 

Forradalom, színház, sajtó - Mit üzentek a pécsi aprónyomtatványok a 19. század közepén?
2018. június 8-2019. április 30.
 

A kiállítás alapját Kelemen József pécsi kanonok-nagyprépost (1790–1868) aprónyomtatvány-gyűjteménye képezi. Az egy oldalas aprónyomtatványok között találhatók röplapok, színlapok és előfizetési felhívások egyaránt. A tárgyukban különböző aprónyomtatványok három nagyobb tematikus egység szerint csoportosíthatók:


• 1848/49-es dokumentumok,
• színlapok az 1830-as évektől az 1850-es évekig,
• előfizetési felhívások az 1850-es évekből.


A kiállítás e három témát jeleníti meg. Mivel elsődleges célunk az aprónyomtatványnak mint forrástípusnak a bemutatása, nem törekedtünk az egyes témák teljes körű bemutatására. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc története, színháztörténet és sajtótörténet helyett a kiállítás az aprónyomtatványok korabeli kommunikációban betöltött szerepére helyezi a hangsúlyt, tehát inkább kommunikációtörténeti jellegű. A kiállítás alapvető kérdései: hogyan jutottak el az információk a pécsiekhez a 19. század közepén, és mi volt adott esetben kiadás szándéka. A forrástípus sajátossága, hogy belőlük nem a korabeli eseményekről tudunk meg elsősorban adatokat, sokkal inkább arról adnak képet, hogy a szöveg kiadói mit akartak közölni a nyilvánossággal az adott eseményről.


A kiállítás felépítése


1. Forradalom: Hártyaterem, bal oldali vitrinsor

Az itt bemutatott aprónyomtatványok az 1848 márciusától 1849 júliusáig Pécsett történt eseményekre reflektálnak. Az aprónyomtatványok kiadásának történeti hátterét minden vitrinben magyarázó szövegek mutatják be a forradalom hírének Pécsre érkezésétől az utolsó harcokról szóló tábori jelentésekig. Az egyes témákra Kelemen József naplójából vett idézetek reflektálnak a vitrinek felett, a kronológiák pedig a pécsi események országos, illetve nemzetközi kontextusát jelenítik meg.


2. Színház: Hártyaterem, jobb oldali vitrinsor

A kiállítás második részében a 19. század közepéről származó szöveges színházi plakátok azt mutatják be, hogyan próbálták megszólítani a közönséget a városban fellépő társulatok. Az első három vitrinben a plakátok formai jegyeinek változására helyeztük a hangsúlyt. A színlapok a további vitrinekben ezen kívül alkalmat adnak a pécsi színházi élet, a vándorszínészet, egyes szerzők és műfajok rövid tárgyalására. Az installációkon színésznaplók részletei és a színlapokhoz kötődő információk olvashatók.


3. Sajtó: Székeskáptalani terem

Pécs az 1860-as évekig nem rendelkezett helyi sajtóval Neuwirth Ernő Adolf 1848-ban kiadott rövid életű lapjait leszámítva. A Kelemen-gyűjtemény előfizetési felhívásai ezért arról adnak képet, milyen országos lapokhoz juthatott hozzá egy pécsi polgár. Az előfizetési felhívások mellett a püspöki könyvtárban található újságokat – politikai, irodalmi lapokat, évkönyveket, szaklapokat – is bemutatjuk. Az installációk az egyes lapokról és szerkesztőkről közölnek fontos információkat.
A kiállítás aktualitását a forradalom és szabadságharc 170. évfordulója és Kelemen József halálának 150. évfordulója adja. A megvalósításhoz a Janus Pannonius Múzeum Várostörténeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára járultak hozzá tárgyak és írott források kölcsönzésével.

Plakát

 

Mozaikok a pécsi felsőoktatás múltjából és jelenéből – Jubileumi egyetemtörténeti kiállítás a Klimo Könyvtárban
2017. május 31.

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Mozaikok a pécsi felsőoktatás múltjából és jelenéből címet viselő, időszaki kiállítással csatlakozott a középkori egyetemalapítás 650. évfordulójának programsorozatához. Kiállításunk három nagyobb egységet ölel fel: A földszinten található nagy tematikai egységben az elődintézmények (középkori egyetem, győri Királyi Akadémia pécsi időszaka (1785–1802), a Pécsi Püspöki Lyceum/Joglyceum (1828/1831 – 1849); 1865–1923), a Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem – 1912/1914 – 1919/1921), az alapítási tervezetek (Klimo György püspök és a 19–20. század tervezetei) bemutatásával vezetjük fel a kiállítást. Egy rövid kitérővel visszautalunk a középkori gyökerek korábbi évfordulóira (1967, 1992), a jogelődnek tekinthető Pécsi Püspöki Joglyceum centenáriumára, továbbá a hajdani püspöki könyvtár alapításának 200 éves ünnepségére, végezetül bemutatjuk az idei év jubileumi ünnepségének, programjainak pár dokumentumát/tárgyát is. A kiállítás összeállítása során rengeteg hajdani és jelenlegi oktatót, hallgatót, kedves kutatóinkat kerestünk fel, továbbá hathatós segítséget kaptunk helyi és országos közgyűjteményektől, intézményektől, szervezetekből. Számuk is bizonyítani fogja, hogy a 650 éves szimbolikus jubileum milyen fontos és összefogást teremtő erőt képvisel.

Szervező: PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Történeti Gyűjtemények Osztálya
A kiállítás készítői:
Dr. Schmelczer-Pohánka Éva – kutatásvezető
Czirják Márton
Dr. Gönczi Andrea
Méreg Martin
Molnár Dávid

Külsős szakértők:
Lengvári István – PTE Egyetemi Levéltár
Pálmai Dóra – PTE Egyetemi Levéltár
Polyák Petra – PTE Egyetemi Levéltár
Vonyó József – PTE Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet

A kiállítás megnyitója
Dr. Berke Gyula – rektorhelyettes
Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes – könyvtár-főigazgató (PTE EK TK)
Dr. Vonyó József – c. egyetemi tanár (PTE BTK)
A kiállítást bemutatta: Dr. Schmelczer-Pohánka Éva – osztályvezető (PTE EK TK)

Partnerek/ Kölcsönző szervezetek, személyek
Intézmények
• Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága – Janus Pannonius Múzeum
• Csorba Győző Könyvtár
• Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
• Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
• Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
• Ügyészek Országos Egyesülete
• Pécsi Egyházmegye – Pécsi Egyházmegyei Levéltár
• Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar – Orvostörténeti Múzeum
• Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár
• Pécsi Tudományegyetem Marketing Osztály
• Pécsi Tudományegyetem Műszaki Osztálya
• Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
• Pécsi Tudományegyetem OIG Sportiroda
• Tudásközpont Kft. Házüzemeltetés

Személyek
• Barakonyi Károly
• Bauer Miklós / Bauer Nóra
• Bánfai József
• Bernáth Miklós
• Borsy Judit
• Bugyi Beáta
• Csefkó Ferenc
• Damásdi Zoltán
• Debreczeni László
• Debreczeniné dr. Pócza Márta
• Erőss Zsolt
• Fischer Ferenc
• Futó Katalin
• Gáspár Gabriella
• Gábriel Róbert
• Hahner Péter
• Hári József
• Hohmann Balázs
• Horváth Béla
• Iványi Miklósné Szakács Amália
• Kajtár István
• Királyné Rózsa Katalin
• Kokas Tibor
• Koltai Dénes
• Kosaras Attila
• Kovács Béla
• Laufer László
• Lénárd László
• Lőrinczy Judit
• Macséta Artemon
• Máté Zsolt
• Millei Ilona
• Nagy Imre Gábor
• Pásztor Andrea
• Pesti János
• Pintér Éva
• Polgár Antal
• Polgár Tamás
• Rayman János
• Rodler Miklós
• Rofrits Vilmosné
• Schmelczer Balázs
• Schmelczer Józsefné
• Solymos Gyula
• Süle Tamás
• Szilágyi László
• Takács Zsuzsanna
• Tóth Orsolya
• Török Ádám
• Varga Imre
• Varga-Koritár György
• Vitári-Wéber Adrienn
• Vonyó József
• Zábrádi Mariann
• Zag Gábor

Design-installáció: Rubinszki Stúdió, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Kötészeti Műhely (Angyal Ildikó, Miléder Orsolya)

plakát
vitrinfotók
A megnyitó képei itt elérhetők.
katalógus (feltöltés alatt)

 

A pécsi egyetemek históriája 1367-től 2017-ig (vándorkiállítás)
2016. december 6. – 2018. március 31.


A Nemzeti Kulturális Alap pályázatból megvalósult kiállítás a 650 éves jubileumi évfordulóhoz kapcsolódva mutatja be az egyetemtörténet egyes stációit, kiemelve egy-egy jelenetet, arcot, emblematikus helyszínt vagy tárgyat. Az egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók igényeit figyelembe véve a kiállítási anyag magyar és angol nyelvű.
Célunk, hogy a 2017-es jubileumi évben a vándorkiállítás minden egyetemi egységbe eljusson, hogy az egyetemi polgárok forgalmas egyetemi helyszíneken találkozzanak a kiállítási anyaggal, megismerjék az egyetem történetét.
A 9 roll-upból álló kiállítás egyes paravánjai az alábbi témák köré csoportosulnak:


1. A középkori pécsi egyetem
2. Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
3. A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem és előzményei
4. A pécsi felsőoktatás a 20. század második felétől napjainkig
5. Jogtudományi és közgazdaságtudományi képzés a pécsi egyetemeken
6. Orvosi-, gyógyszerész- és egészségtudományi képzés a pécsi egyetemeken
7. Műszaki és természettudományos képzés a pécsi egyetemeken
8. Bölcsészettudományi, tanár- és művészeti képzés a pécsi egyetemeken
9. Egyetemi Könyvtár
10. Látványos modernizáció a Pécsi Tudományegyetemen

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Rózsáné Szarka Veronika
roll up 1. - roll up 2. - roll up 3. - roll up 4. - roll up 5. - roll up 6. - roll up 7. - roll up 8. - roll up 9.
meghívó
A megnyitón készült képek itt elérhetők.

 

1956. Budapest - Pécs - Mecseki Láthatatlanok

2016. október 21 - 2016. november 11.

A forradalom 60. évfordulójához kapcsolódóan „1956. Budapest - Pécs - Mecseki Láthatatlanok” címmel nyílt kiállítás PTE ÁOK Romhányi György aulájában. A kiállításban posztereken tekinthetőek meg a budapesti és pécsi 1956-os események fényképei, dokumentumai, plakátjai. A poszterekhez könyv- és dokumentumkiállítás is kapcsolódik, mely a korszak folyóirataiból, a forradalommal foglalkozó történeti szakirodalomból válogat. A vitrinekben a forradalom pécsi és baranyai kibontakozását a Dunántúli Napló, illetve Szabad Dunántúl korabeli címlapjain, a résztvevők emlékiratain, naplóin és fényképein keresztül kísérhetjük figyelemmel. Emellett az egyetem és az egyetemisták forradalomban betöltött szerepére is számos példát láthatunk.

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Méreg Martin

A kiállításmegnyitón készült fényképek itt érhetők el.

A kiállítás plakátja

     

 

Krisztus katonája – Szent Márton élete és emlékezete

2016. június 25. – 2017. március 31.

2016-ban ünnepeljük Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. Az emlékévhez kapcsolódó kiállításon Szent Márton életének, a pogányság elleni küzdelmének és egyházépítő tevékenységének kívánunk emléket állítani. A katolikus egyház egyik kultikus szentjéhez kapcsolódóan Európa országaiban, köztük hazánkban is több népszokás alakult ki, melyek színesebbé varázsolják a püspök emlékezetét. A térképek és fotók segítségével pedig Szent Márton nyomában járva egy baranyai és európai barangolásra invitáljuk látogatóinkat.

A kiállítást készítette: Czirják Márton, Pálmai Dóra

A grafikai szerkesztéseket készítette: Gergely Zsuzsanna

A kiállítás támogatói:

Pécsi Egyházmegye
Szombathelyi Egyházmegye Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
Szombathelyi Egyházmegye Szent Márton plébánia
Janus Pannonius Múzeum – Néprajzi Múzeum
Bognár Rudolf, a Zarándok Galéria ügyvezetője

A kiállításmegnyitón készült fényképek itt érhetők el.

A kiállítás plakátja

Jöjjön-e forráshoz, egészséget lel itt.” Gyógyító vizek és fürdőkultúra

2016. április 27. – 2017. március 31.

A Balneológiai Társaság 125 éves jubileumához kapcsolódó kiállítás, a magyarországi és kiemelten a baranyai gyógyfürdőket, a balneológia szakirodalmát és a gyógyító vizeket, fürdőéletet kívánta bemutatni több mint 250 darab könyv és képeslap, illetve több mint félszáz kiegészítő tárgy segítségével. A kiállítás legrégebbi, 1714-ben kiadott kötetétől kezdve, a napjainkban megjelent szakirodalom is megtalálható. Az új időszaki kiállítás megnyitóján Szellőné Fábián Mária általános főigazgató-helyettes köszöntötte a vendégeket, majd a Pécsi Sz. C. Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola kórusa Halmi Gábor vezetésével előadta a Tavaszi szél vizet áraszt és A hévízi tóra süt a napsugár című dalokat. A kiállítást Dr. Varga Csaba, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának docense, a Magyar Balneológiai Egyesület vezetőségi tagja nyitotta meg. Dezső Krisztina könyvtáros-muzeológus ismertette a kiállítás részleteit, valamint néhány különlegességet mutatott be az érdeklődő közönség számára.

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Gergely Zsuzsanna, Molnár Dávid

A kiállításmegnyitón készült fényképek itt érhetők el.

A kiállítás plakátja

Professzorok kéziratos hagyatéka

2015. október 1. – 2016. március 31.

A Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény az elmúlt években több jeles professzor hagyatékával gazdagodott. Kamarakiállítás keretében tekinthetik meg látogatóink Berde Károly (1891–1971), Berde Botond (1919–2014), id. Reuter Camillo (1874–1954), ifj. Reuter Camillo (1920–1987) és Grastyán Endre (1924–1988) személyes tárgyait, dokumentumait, kéziratait.

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina

Neves professzoraink kéziratos hagyatéka - fotókkal

A kiállítás plakátja

Kik azok a britek? Utazás múlt és jelen között

2015. április 29. – 2016. március 31.

A 2015. évi időszaki kiállításunk témája a brit és angolszász térség kultúrájának, irodalmának, tudományának és történelmének bemutatása a középkortól egészen napjainkig. A tárlatban az angolszász nyelvterület sokszínűsége, humora, gasztronómiája is megelevenedik korokon át. A régmúlt idők neves királyaitól a napjainkban uralkodó II. Erzsébet királynőig, Shakespeare, a Globe színház, vagy éppen Jane Austen romantikus regényei, illetve Stephen Hawking és Alan Turing élete és annak filmes adaptációi is mind bemutatásra kerülnek. Egy-egy vitrinben jól megférnek a püspöki könyvtár 16–19. században nyomtatott könyvritkaságai az egyetemi könyvtár napjaink brit kultúráját, történetét bemutató modern, színes kiadványaival. Magángyűjtőktől kapott néhány egyedi ajándéktárgy, mint pl. egy eredeti angol teáskészlet, egy ötfontos vagy épp The Times egyik friss száma is bekerült a vitrinekbe.

A kiállítást készítette: Czirják Márton, Dezső Krisztina, Gergely Zsuzsanna, Molnár Dávid, Szilágyi Mariann

A kiállításmegnyitón készült fényképek itt érhetők el.

A kiállítás plakátja

 Itt van, György főpap a Te könyvtárad (…) mindenki számára nyitva áll.” Ritkaságok és kuriózumok a 240 éve alapított Klimo Könyvtárból

2014. május 22. – 2014. október 31.

240 éve, 1774 tavaszán alapította Klimo György püspök a Pécsi Egyetemi Könyvtár jogelődjét, a hajdani Pécsi Püspöki Könyvtárat (ma Klimo Könyvtár). Ez alkalomból 2014. május 22-én (csütörtökön) 14.30-kor jubileumi kiállítás nyílt a Klimo-gyűjteményben. Itt bemutatásra kerültek a bibliotéka kuriózumai, kódexei, egyedi kéziratai és nyomtatványai, valamint további érdekes gyűjteményei is. A vendégeket Dr. Udvardy György megyéspüspök, Müller Péter dékánhelyettes, Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes főigazgató köszöntötte. A kiállítást Dr. Szelestei Nagy László MTA-doktor, egyetemi tanár (PPKE) nyitotta meg. A tárlatot Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros mutatta be.

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Dr. Schmelczer-Pohánka Éva, Szeberényi Gábor, Szilágyi Mariann

A kiállítás megnyitóján készült fényképeket itt tekintheti meg.

A megnyitóról készült videó itt érhető el.

A kiállítás letölthető katalógusa.

 A kiállítás plakátja

Irány Észak! Skandinávia kiállítás

2014. április 29. – 2015. március 31.

A 2014-es esztendő páratlan jubileumokat hordoz magában. A Pécsi Püspöki Könyvtár, amely számtalanszor bebizonyította, hogy állományának sokszínűsége kiválóan alkalmas különböző tematikájú kiállítás megrendezésére, idén ünnepli megnyitásának 240. évfordulóját. A skandináv térség politikai történetét tanulmányozva pedig több évfordulóra bukkantunk: Dánia 1849-ben alkotmányos monarchia lett, Izland 70 éve kiáltotta ki az új államformáját, a köztársaságot, Norvégia pedig 1814-ben, idén 200 éve fogalmazta meg alkotmányát. A Pécsi Magyar-Finn Társaságnak megalakulása 40 évvel ezelőtt történt. Az észak-svédországi Umea városát idén – csakúgy, mint a 2010-es évben Pécs városunkat – Európa Kulturális Fővárosának választották. Ezen apropók, és mert a Klimo Könyvtár állományából ilyen tematikájú tárlat még nem nyílt, adták az ötletet egy skandináv témájú kiállítás összeállítására.

Jelen kiállításunkban az észak-európai országok történetét, kultúráját, sokszínűségét szeretnénk az érdeklődő közönség figyelmébe ajánlani. A Hártya-terem 18 vitrinjében páratlan és gazdag dokumentumanyagok – régi nyomtatványok, metszetek, egy-egy híres történelmi személyiség arcképmását felvonultató több százéves kiadvány és különböző személyes tárgyak – kerültek elhelyezésre a témával kapcsolatban.

A megnyitón Prof. Dr. F. Dárdai Ágnes főigazgató köszöntötte a vendégeket, majd Szilágyi Mariann könyvtáros ismertette a kiállítás részleteit. Miszler Tamás könyvtárigazgató a kiállítás szakmai kurátoraként néhány különlegességet mutatott be az érdeklődő közönség számára.

A kiállítást készítette: Gergely Zsuzsanna, Szilágyi Mariann

Az Univ TV beszámolója kiállításunkról.

A skandináv kiállítás letölthető katalógusa.

 A kiállítás plakátja

"A császárért és a királyért szikével és fecskendõvel – Orvosok az Isonzónál és Dél-Tirolban 1915–1917" Kiállítás a Nagy Háború Emlékeiből

2014. január 31. - 2014. február 28. (ÁOK Romhányi-aula)

A PTE Általános Orvostudományi Kara az első világháború kitörésének centenáriumára emlékező kiállítását nyitotta meg, 2014. január 31-én 11 órakor (Helyszín: Pécs, Szigeti út 12. ÁOK Romhányi-aula, Galéria). A kiállítást megnyitották: Dr. Miseta Attila, az ÁOK dékánja és dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója. A megnyitót követően "Óh, az a csodálatos háború..." címmel Molnár F. Tamás egyetemi tanár tartott előadást.

A Molnár F. Tamás professzor által összeállított gazdag fotógyűjteményre épülő kiállítás anyagát a PTE Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya által készített, a témához kötődő könyvtörténeti/ muzeális dokumentumokat bemutató tárlat egészíti ki. A kiállításon látható fényképek elődeinket idézik, napi küzdelmeiket, örömeiket örökítik meg. Szakmai odaadásukat, emberi elhivatottságukat, patriotizmusukat, kötelességtudásukat, orvosi, nővéri, ápolói helytállásukat bizonyítják - pedig csak mindennapjaikat igyekeztek dokumentálni.

A kiállítást készítette: Dr. Molnár F. Tamás (PTE ÁOK), Dr. Rendeki Szilárd (PTE ÁOK), Széll Katalin (PTE ÁOK), Dezső Krisztina (PTE EK TGYO), Szeberényi Gábor (PTE EK TGYO), Kittkáné Bódi Katalin (PTE ÁOK), Simon Adrienn (PTE ÁOK)

A kiállítás megnyitóján készült fotókat itt tekintheti meg

 A kiállítás plakátja

90 éve Pécsett Az Erzsébet Tudományegyetem pécsi működése (1923 1950)

2013. november 21. 2014. január 22. (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont)

2013. november 21-én, 15 órakor nyitotta meg kapuit, az első szemeszterét éppen 90 éve megkezdő Magyar kir. Erzsébet Tudományegyetem történetéről megemlékező kiállítás. A megjelenteket Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes főigazgató köszöntötte, majd Dezső Krisztina könyvtáros-muzeológus ismertette a kiállítás részleteit. A Pécsi Egyetemi Könyvtár jubileumi kiállításával a pozsonyi egyetem 90 évvel ezelőtti Pécsre költözésének kívánt emléket állítani. A kiállítás menetében, tematikájában folytatta az előző évi centenáriumi bemutató menetét: így az egyetem budapesti és pécsi időszakának általános bemutatása és a díszdoktorok mellett, a kari egységek (Bölcsészettudományi Kar, az Evangélikus Hittudományi Kar, a Jog- és Államtudományi Kar, valamint az Orvostudományi Kar), és az egyetemi könyvtár működési dokumentumai kerültek bemutatásra.

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Gergely Zsuzsanna, Dr. Schmelczer-Pohánka Éva

 A kiállítás plakátja

A kiállítás megnyitóján készült képeket itt tekintheti meg

A kiállítás fotódokumentációja

A kiállítást támogatta:

90 éves a Jogi Kar

2013. október 11. 2013. november 18. (PTE KTK)

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Pécsre költözésének 90. évfordulója alkalmából, kiállítás nyílt 2013. október 11-én (pénteken) a Halasy-Nagy Aula (Rákóczi út 80.) előterében. A pécsi jogi oktatás dokumentumai és fennmaradt relikviái voltak láthatók a tárlaton, a 90 éves jubileum kísérőrendezvényeként.

A kiállítást készítette: Óriás Nándor Szakkollégium Elméleti-történeti tagozata, Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya

 A kiállítás plakátja

„Oltalmad alá futunk Istennek szent anyja.” A Mária-tisztelet kialakulásának történeti hagyományai

2013. június 12. 2014. március 31.

A harmadik Máriagyűdi Kegyszobor felállításának 300 éves évfordulója alkalmából rendezett időszaki kiállítás. A Könyvtár Hártyaterme Szűz Máriát ábrázoló szobrokat, jeles régi könyveket, kalendáriumokat, magángyűjteményekből előkerült sohasem látott kegytárgyakat, búcsús tárgyakat felvonultatva kelti életre a korabeli 17-20. századi zarándoklatokat és a Mária-tisztelet történetét.

A kiállítás készítette: Lantosné dr. Imre Mária, Dr. Schmelczer-Pohánka Éva, Gergely Zsuzsanna, Szilágyi Mariann

A kiállításmegnyitón készült képeket itt tekintheti meg (Facebook-album)

A kiállításmegnyitóról készült videó-összeállítás és cikk ide kattintva érhető el.A kiállításmegnyitóról készült videó-összeállítás és cikk ide kattintva érhető el.

Interjú Lantosné Dr. Imre Máriával.

 A kiállítás plakátja

„…Pozsonyban, fokozatos fejlesztés mellett,
tanszabadsággal felruházott magyar királyi tudományegyetem állíttatik fel.”

2012. szeptember – december 15. (ÁOK, BTK, KTK, Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont)

A PTE centenáriumához kapcsolódóan vándorkiállítás formájában voltak megtekinthetőek az egyetem történetének dokumentumai.

A közvetlen jogelőd pozsonyi univerzitás megalapításának 100 éves évfordulóján a Pécsi Tudományegyetem egyetemtörténeti dokumentumokat őrző közgyűjteményei (PTE EK TGYO, Egyetemi Levéltár) közös kiállítással csatlakoztak a megemlékezéshez. A pozsonyi időszak fennmaradt tárgyi, dokumentum-, könyv- és fényképanyagát mutatta be a kiállítás.

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Schmelczer-Pohánka Éva

 

„Teleki József és a litterátus Telekiek”

2012. október 2012. november (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont)

A kiállítást készítette:Csóka-Jaksa Helga, Szeberényi Gábor

 

A nagy világ csodái a fölöttünk való világról.” Csillagászattörténet a Klimo Könyvtárban

2012. június 6. – 2013. március 31.

A Klimo Könyvtár Hártyatermében nyílt csillagászattörténeti kiállítás jól mutatja, hogy a Klimo Könyvtár állománya milyen sokrétű, hiszen egy természettudományi témájú kiállítás is megvalósítható köteteiből. A tárlókban a csillagászat évszázadokon át zajló fejlődését követhették nyomon az érdeklődők. Kezdve a Ptolemaiosz-féle geocentrikus, valamint a kopernikuszi heliocentrikus világkép ábrázolásaitól és a róluk íródott szakmunkáktól a csillagászati eszközökig. A csillagászatnak több gyakorlati alkalmazása is helyet kapott: a hajózás, a naptár- és horoszkópkészítés, csillagjóslás, a matematika, a fizika, és a földrajz érdekes köteteit is bemutattuk. A Klimó könyvtár anyagát iskolai használatra szánt szemléltető eszközökkel tettük színesebbé.

A kiállítást rendezte: Csóka-Jaksa Helga, Dani Ágnes, Szilágyi Mariann (PTE EK TGYO)

A kiállítás megnyitóján készült képek itt találhatóak (Facebook-album)

A kiállítás plakátja

130 éve született Prinz Gyula

2012. január 11. – június 30. (PTE TTK Földrajzi Intézet)

A Természettudományi Kar Földrajzi Intézete tudományos ülést rendezett a jeles tudós, egyetemünk egykori rektora, Prinz Gyula születésének 130. évfordulója alkalmából. A rendezvény egyik kísérőprogramja volt a tudós életét és munkásságát bemutató kiállítás, amelyben szerepeltek nyomtatásban megjelent munkái, kéziratos önéletrajza, az Egyetemtörténeti Gyűjtemény által őrzött, valamint a család által a Földrajzi Intézetnek adományozott személyes tárgyai, az Egyetemi Levéltár állományában található dokumentumok. A kiállítás célja, hogy az utódok is megismerhessék a nagy előd életét és munkásságát.

A kiállítást rendezte: György-Dávid Anita, Radvánszky Bertalan (PTE TTK Földrajzi Intézet); Csóka-Jaksa Helga, Jusztinger Antalné (PTE EK TGYO)

Prinz Gyula életét és munkásságát bemutató kiállításról és a Prinz Gyuláról elnevezett díj átadásáról készült videó-összeállítás itt tekinthető meg.

Prinz-díj Prinz Gyula életét és munkásságát bemutató kiállítás 

fotó: Csortos Szabolcs

A pécsi nyomdászat évszázados históriája (1772–1950)

2011. június 6. – 2012. március 31.

A Klimo Könyvtár három termében berendezett kiállítás a pécsi nyomdászat több évszázados múltjának ismertetésére vállalkozott. A bemutatót a pécsi nyomdászattörténet nagy kutatója, Borsy Károly emlékére ajánlottuk, hiszen a kiállítás alapja az ő gyűjteménye. A bemutatott könyvek és aprónyomtatványok a Klimo Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár, a Csorba Győző Megyei–Városi Könyvtár, a Baranya Megyei Levéltár és a Janus Pannonius Múzeum Várostörténeti Osztály állományából került ki. A nyomtatványok bemutatása mellett Balázs András jóvoltából a nyomdászat technikai eszközei is helyet kaptak.

A kiállítást készítették: Dani Ágnes, Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Pohánka Éva, Szeberényi Gábor, Szilágyi Mariann

A kiállítás megnyitóján készült képek itt találhatóak.

A kiállítás plakátja

A pécsi professzorok emlékezete – A pécsi jogi oktatás múltja (1785-1950)

2011. április 18. – 2011. május 20. (PTE ÁJK)

Az idei, Pécsett megrendezésre került XXX. Jubileumi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció kísérőrendezvényeként megnyitott tárlat a pécsi jogi oktatás 1785 és 1950 közötti időszakát mutatta be. Két intézmény: a Pécsi Püspöki Joglyceum és az Erzsébet Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának történetét, relikviáit mutatta be a tárlat. Kiemelt szerepet kapott a kiállításban a líceum és az egyetem oktatóinak, professzorainak bemutatása, munkásságuk, műveik ismertetése.

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Pohánka Éva és Jusztinger Antalné

 

Könyvtörténeti kiállítás a 18. századi magyar és nemzetközi jogtörténet témakörében

2011. április 18. – április 20.

A kiállítás a XXX. Jubileumi OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció kísérőrendezvénye volt.

A kiállítást készítette: Szeberényi Gábor

 

A Pécsi Közgáz 40 éve – Jubileumi kiállítás

2010. szeptember 23 – szeptember 25.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara idén ünnepelte megalakulásának 40 évfordulóját. Az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódva a PTE Egyetemtörténeti Gyűjteménye által rendezett a jubileumi kiállítás az eltelt 40 év történetét kívánta bemutatni. A tárlat első felében az Erzsébet Tudományegyetem időszakától napjainkig tárta a látogatók elé a közgazdaságtudományi képzés történetét a pécsi egyetemeken. A kar 1970. március 3-án kiadott alapító okirata létrehozta a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsi Kihelyezett Nappali Tagozatát, Hoóz István tagozatvezető irányításával. A kezdeti korszakból több dokumentum, könyv és fotó villantotta fel a korai éveket. A következő tárlókban a már kétkarúvá vált Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának dokumentumait, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen folyó munkát mutattuk be egészen az integrációig, majd végül egy vitrinben a mai egyetemi életet ismerhették meg a látogatók.

A következő nagyobb egységben a Közgazdaságtudományi Kar dékánjainak munkásságát tártuk a látogatók elé személyes tárgyaikon, tudományos munkáikon és fotókon keresztül. A tárlókat a fali tablók egészítették ki, melyeken a dékánok szakmai munkásságának ismertetését olvashatták a látogatók. Hoóz István, Takács Béla, Papp László, Zeller Gyula, Vörös József, Rekettye Gábor, Farkas Ferenc, Dobay Péter és Rappai Gábor dékánok tevékenységével ismerkedhettek meg a látogatók. Majd a kar tudományos könyvkiadói tevékenységét kívánta bemutatni egy vitrin. Végül a kiállítást a kar díszdoktorait és a diákéletet bemutató vitrinek zárták.

A kiállítást készítette: Áldozó Krisztián, Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné

 A kiállítás plakátja

Dél-Amerikai függetlenségi háborúk

2010. május 3. – október 18.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének közös kiállítása a XI. Ibero-Amerikai Hét keretében. Az érdeklődők a Klimo Könyvtár Aranytermében tekinthették át a dél-amerikai függetlenségi háborúk (1810-1820-as évek) főbb eseményeit kronologikus rendben.

A kiállítás első tárlóiban a legifjabb kontinens felfedezőiről, utazóiról, hódítóiról, illetve az inka és azték birodalom leigázóiról és az őslakosok kultúrájáról láthattak érdekes kiadványokat a látogatók. Ezután egymást követték a Dél-Amerikát ábrázoló térképek, melyek között a legelső ábrázolás egy 1592-ből származó térkép volt. Hét vitrin a dél-amerikai függetlenségi háború eseményeit foglalta össze időrendben a résztvevő országok szerint. Argentína, Chile, Peru, Paraguay, Brazília fólió méretű térképei mellett a háborúban résztvevő hadvezérekről és katonai vezetőkről szóló 19. század végi leírások kerültek be a tárlókba.

A kiállítást készítette: Szilágyi Mariann

 A kiállítás plakátja

Színes természetrajz – rajzolt természet

2010. április 28. – 2011. április 30.

Az Egyetemi Könyvtár és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya közös kiállítása.

Az egyetemi könyvtárnak szánt, nyilvánossá tett püspöki könyvtárban helyet kaptak az állat- és növényvilág rendszerezéseit tartalmazó művek is. A kiállítás során a látogatók gazdagon illusztrált könyvekkel ismerkedhetnek meg, amelyek érzékletesen mutatják be, hogy a 16-19. század embere milyen ismeretekkel rendelkezett az őt körülvevő növény- és állatvilágról. Az akkori tudásnak megfelelő szintű, tudományos igényű leírások gyönyörű, színezetlen vagy kézzel színezett metszetekkel egészülnek ki. A különböző korszakban keletkezett munkák érdekes fejődési vonalat rajzolnak elénk, ábrázolásaik is egyre kifinomultabbá válnak.

A régi könyveket a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya ásványkincsei, preparált állatai és növénymetszetei egészítik ki.

A kiállítást készítették: Kisbenedek Tibor, Török Ildikó (JPM Természettudományi Osztálya); Kokovai Szabina, Pohánka Éva (PTE EK TGYO)

 A kiállítás plakátja

Angyal Pál – emlékkiállítás

2010. április 9. (PTE KTK Dr. Halasy-Nagy József Aula)

Az Angyal Pál emlékezete Pécsett című konferencia kísérőrendezvényeként készült a kiállítás.

A kiállítás készítette: Kokovai Szabina, Pohánka Éva

 

Az egyház(megye)i zenekultúra a Klimo Könyvtárban

2009. november 25. – 2010. március 31.

A Klimo Könyvtár egyházzenei kiállítása a Pécsi Egyházmegye millenniumi rendezvénysorozatának egyik záró rendezvénye volt. A tárlat két nagyobb egységre tagolódott, az első részben a Klimo Könyvtárban őrzött egyházzenei kötetek kaptak helyet, a második egység a pécsi egyházmegye zenei életének egy jelentős szegmensét, a székesegyházi zenei életet mutatta be.

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina

 A kiállítás plakátja

Püspöki Joglyceum emlékezete (1833-1923)

2009. október 16. – október 31. (PTE ÁJK)

A Püspöki Joglyceum emlékezete című konferencia kísérőrendezvényeként a lyceum történetét mutatta be a kiállítás. A tárlókban a lyceum működési dokumentumai mellett, a lyceum oktatóinak munkásságát, az általuk írt köteteket tekinthették meg az érdeklődök.

A kiállítást készítette: Kokovai Szabina, Pohánka Éva

 A kiállítás plakátja

A Pécsi Püspöki Könyvtár ritkaságai és kódexei

2009. szeptember 15. – október 31.

A bemutatót Mayer Mihály megyéspüspök és Dr. Gábriel Róbert, egyetemünk rektora nyitotta meg. A hajdani Püspöki Könyvtár legértékesebb és gazdagon illusztrált kézirataiból és ősnyomtatványaiból bemutatásra került darabok az egyházi kultúra és a liturgikus élet kiemelkedő munkái. Ezen darabokat napjainkban a püspöki kincstárban őrzik. A legrégibb, kisméretű kéziratos Biblia a 13. század első feléből, Franciaországból származik, és a párizsi miniátoriskola apró gyöngybetűivel készült el. A benne található 112 iniciálé teszi egyedivé és kivételesen szép kivitelűvé a kötetet. Mellette kapott helyet egy szintén francia készítésű, fólió méretű Szentírás, a Hainburgi Biblia, amelyet kivételes aprólékossággal és műgonddal készített 144 figurális és ornamentális iniciáléval díszített. Ezen kéziratos emlékek mellett még további kéziratos és ősnyomtatvány jellegű példányok kalauzolták el a látogatókat a 13. és 15. század könyvművészetének sokszínűségébe. A kiállítás kuriózumát az Ernuszt Zsigmond pécsi püspök megrendelésére 1499-ben, Velencében nyomtatott Pécsi Misekönyv két fennmaradt példánya jelentette, amelyek az egyetlen nyomtatásban fennmaradt dokumentációját jelentik a pécsi korabeli liturgikus életnek. Az országban fellelhető példányok közül az Országos Széchényi Könyvtár pergamen- és papírpéldánya lett a kiállítás dísze. A pergamen misekönyvből a hajdani püspöki bibliotéka is rendelkezett egy példánnyal, ám ez a leghiányosabb példány az országban. Hiányossága a Krisztust, mint a kegyesség kútját ábrázoló, gazdagon színezett Kánonkép. A papír-kódex érdekessége, hogy a benne fellelhető 1769-es ex libris tanúsága szerint hajdan Klimo György pécsi ordinárius tulajdonában volt. (OSZK-s példányok) Egy velencei 1494-es, díszítés nélküli ősnyomtatvány-Biblia mellett Szepesy Ignác püspök kéziratos pergamen Imakönyve volt látható, amely egyik színes példája a 15. századi milánói miniátorműhely munkásságának. Az 1455-ben keletkezett, német szentek életrajzát tartalmazó, kiállított kéziratos kötet tartalmát tekintve sem elhanyagolható, de egy benne fellelhető különlegesség mellett nem mehetünk el. Egy hajdani bőr okuláré nyomát fedezhetjük fel annak Indexénél, amely az aktív használatának bizonyítéka. A sort Szent Ágoston Isten városáról írott munkájának 1468-ban, Strassburgban, kommentárokkal megjelentetett díszes kiadása zárta.

A kiállítást készítette: Pohánka Éva és Szilágyi Mariann

 A kiállítás plakátja

A középkor egyházi és világi kultúrája

2009. június 4. – július 31.

A gazdag tárlat szerves részét képezte a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Egyházi műveltség a régi Magyarországon című tudományos konferenciának (2009. június 3–6.), amely a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a Pécsi Egyházmegye és a régi magyar irodalmat tanító egyetemek tanszékei által került megrendezésre.

A Klimo György által alapított első nyilvános könyvtár azon kéziratos és nyomtatott középkori munkái adták a bemutató fő vonalát, amelyeket különleges értékességük miatt jelenleg a püspöki kincstárban őriznek. Köztük a legrégibb egy négykötetes kéziratgyűjtemény, amely 266 darab Árpád- és Anjou-kori, valamint későbbi korszakbeli eredeti oklevelet, valamint azok 18. századi átiratait, magyarázatait tartalmazza. Eme oklevélgyűjtemény nagy része Dobai Székely Sámuel lovaskapitánytól származtatott át a püspöki könyvtárra, majd Koller József történész-könyvtáros dolgozta fel azokat. Szintén tőle vásárolta meg Klimo a Magyi-kódexet és egy II. Ulászló korabeli oklevél-mintakönyvet, amelyek jogi formuláriumokat tartalmaznak. A középkori írásbeliség okleveles forrásai a vitrinekben kiegészültek a Magyar Országos Levéltár gyűjteményében fellelhető magyar uralkodói pecsétek másolataival. A Budapesti Történeti Múzeum a Pécsi Egyetemi Könyvtár rendelkezésére bocsátotta a magyarországi írásbeliség és könyvkultúra tárgyi emlékeit, amelyek nagy része budapesti ásatásokból kerültek a felszínre. A budai festőműhely festőedényei, a könyvtáblaveretek és a vallási élet apró kegytárgyai mind-mind bizonyítékai a virágzó középkor Magyarországa létező könyves kultúrájának. A kiállítás egyik legrégibb kézirata egy 1380-as években pergamenre írott Missale Romanum volt, amely Herzan Ferenc szombathelyi püspök tulajdonát képezte. Ezt a példányt jelenleg a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtárárában őrzik. A középkori könyvkészítés a gótikus és reneszánsz könyvkötés művészeti remekeinek felmutatásával vált élvezhetővé, így a könyveknek egy kevésbé „mutogatott” oldala is megtekinthetővé vált. A hajdani püspöki könyvtár rendkívül gazdag, ám 1803-ban eltulajdonított éremgyűjteményét a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztálya középkori ásatásaiból előkerült uralkodói pénzérméivel idéztük fel, kiegészítve a bibliotéka numizmatikai szakirodalmi remekeivel. A kiállítást a magyar történeti források Klimo Könyvtárbeli darabjai zárták: Kézai Simon Chronica Hungarorumának egy 18. századi másolata mellett megtekinthető volt az 1473-ban, Hess András budai ősnyomdájában nyomtatott Chronica 1481-es, Johannes Menestarrfer bécsi orvos-rektor által elkészített kézirata. Ez azon kevés másolatok egyike volt, amely a csekély számú nyomtatvány mellett fellelhető volt Magyarországon. A kiállítás különlegessége az a Forgách-kódex volt, amely a nagyváradi püspök, Forgách Ferenc 1551 és 1574 közötti történeti feljegyzéseit tartalmazza, bátyja Forgách Simon és Istvánffy Miklós jegyzeteivel kiegészítve. Ezt a kéziratot a múlt század eleji ismertetése óta a történeti forráskutatás nem igen használta. (Petrus Hispanus és Honorius Solitarius).

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina és Pohánka Éva.

 A kiállítás plakátja

1000 esztendő pécsi püspökei

2009. május 15. október 31.

A Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltárral közös kiállítás, a millenniumát ünneplő Pécsi Egyházmegye püspökei előtti méltó főhajtás jegyében készült el. A tavaszi nyitó kiállításunk szélesebb dimenzióban, kilépve a könyvtár kereteiből a pécsi egyházmegye történetének bemutatására vállalkozott, főként a fennmaradt levéltári források által. A Klimo Könyvtár Hártyatermében berendezett tárlat a pécsi ordináriusok történetét dolgozta fel, Bonipert püspöktől Mayer Mihály megyéspüspökig. A fennmaradt írásos dokumentumok mellett helyet kaptak az apróbb tárgyi emlékek is, amelyek révén több évszázad történeti vonala rajzolódott ki. Az egyházmegye történeti forrásait tekintve a középkor időszakából igencsak nagy hiányosságokkal kellett számolnunk. A történeti kutatásokat a 18. században Klimo György püspök ösztönzésére Koller József kanonok, püspöki könyvtáros végezte el: összegyűjtötte, majd lemásolta az európai állami levéltárakban, továbbá a Vatikáni Levéltárban a pécsi egyházmegyére vonatkozó dokumentumokat. Ezen iratok a mai napig a hajdani püspöki könyvtár kézirattárának markáns részét képzik. Az egyházfők hitelesítő pecsétjeinek a Püspöki Levéltárban őrzött sora a Magyar Országos Levéltár és a Budapesti Történeti Múzeum vonatkozó pécsi anyagával adott ki egységes képet. A felszabadító háborúk utáni pécsi püspököket felsorakoztató tárlókban már bőségesebb bemutató volt látható. Itt már olyan levéltári források kerültek ki, amelyek bár fennmaradtak, mégis igen ritkán vagy soha nem voltak kiállítva; így például az uralkodók által főkegyúri jog alapján tett püspöki kinevezések, továbbá a pápai bullával ellátott szentszéki megerősítések. Ezek egészülnek ki a pécsi egyházfők helyi munkásságából megőrzött emlékekkel, azok képeivel, személyes tárgyaival, műveivel. Az egyházmegye e jeles alkalomból a nevesebb egyházi személyiségek emlékére millenniumi emlékérmet veretett. Ezen ezüstérmék már a modern kori megemlékezés jelképeivé lettek.

A kiállítást készítette: Kovács Zoltán, a Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltár levéltárosa és Pohánka Éva PTE EK TGYO osztályvezető.

 A kiállítás plakátja

Pécsi felsőfokú történészképzés történetének válogatott dokumentumai. 1923 / 1948/ 1983

2008. november 28. – 2008. december 5. (PTE BTK aula)

A pécsi történészképzés hármas évfordulója kapcsán a Pécsi Tudományegyetemen, valamint jogelőd intézményeiben folyó képzés rövid történeti áttekintése mellett keresztmetszetet nyújtott a kiállítás a jelenlegi történészképzésről, a PTE Történettudományi Intézetének mai felépítéséről, az itt folyó kutatómunkáról az itt oktatók műveinek segítségével.

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Pohánka Éva

 

„A császárért és a királyért!” – Az első világháború tárgyak és dokumentumok tükrében

2008. november 7 – november 21.

A kiállítást a Hadtörténeti Múzeum, a Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága Várostörténeti Múzeuma és a Pécsi Egyetemi Könyvtár közösen rendezete meg az első világháború befejezésének  90. évfordulója kapcsán. A tárlatot dr. Kedves Gyula, a Hadtörténeti Múzeum igazgató-helyettese és Fischerné dr. Dárdai Ágnes, könyvtár főigazgatója nyitotta meg.

A kiállítás készítette: Deák Máté, Kokovai Szabina, Vitári-Wéber Adrienn (PTE EK TGYO); Krautzer Andrea, Szoleczky Emese (Hadtörténeti Múzeum)

 A kiállítás plakátja

A reneszánsz könyvkultúra remekei a Klimo Könyvtárban

2008. szeptember 19. december 31.

A Mátyás király trónra kerülésének 550. évfordulója méltó alkalmat teremtett a magyarországi reneszánsz kultúrára való megemlékezésre. Az országos programsorozathoz csatlakozva a hajdani püspöki könyvtár is bemutatja az állományában megtalálható könyvművészeti remekeket. A reneszánsz könyvkultúra nemcsak a nyomdászat és a könyvkötés terén nyújtott újdonságokat, hanem a humanista gondolkodásmód elterjedésével tartalmi változásokat is eredményezett. A reneszánsz stílusirányzatként az összes művészeti ágban gyökeres átalakulásokat mutatott. A kiállítás megnyitóján Prof. Dr. Font Márta tudományos és oktatási rektor-helyettes és Boda Miklós nyugalmazott főkönyvtáros nyitott a meg. A humanista nyomdászat fejlődése, a reneszánsz kor olvasmányműveltsége (egyrészt az ókori szerzők első nyomtatásban megjelent munkái, másrészt a humanista gondolkodók kötetei) vezették be a kiállítást. A bemutató különlegessége a reneszánsz kor gyönyörű könyvkötéseinek reprezentálásával valósult meg. (A köteteket Dr. Rozsondai Marianne - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára - és Kirics Márta - Baranya Megyei Levéltár - azonosították be.) A hajdani püspöki könyvtárban csak kevés számú, a magyarországi reneszánsz könyvművészettel kapcsolatos dokumentum található, így főként a helyi „nevezetességek” kerültek kiállításra: pl. III. János pécsi püspök (Janus Pannonius) munkásságával kapcsolatos 18. századi kéziratok.

A kiállítást készítette: Kokovai Szabina, Pohánka Éva, Vitári-Wéber Adrienn

 A reneszánsz könyvkultúra remekei a Klimo Könyvtárban

„Harapós tudomány – mosolygó fogak” – Pécs és a fogászat története

2008. szeptember 2. – 2009. március 31. (PTE Egyetemtörténeti Gyűjtemény)

Az EKF 2008-as „Környezet- és egészségkultúra éve” programsorozat keretében az Egyetemtörténeti Gyűjtemény tárgyi és könyvészeti dokumentumok segítségével látványos bemutatót szervezett a magyar, főként a pécsi fogászat múltjából. A fogászattörténeti kiállításnak az egyetemi könyvtár udvarában álló Virágház adott otthont alkalmassá tettek múzeumi tárlatok fogadására. A bemutatott anyag a Pécsi Tudományegyetem Orvostörténeti Múzeumának és Fogászati Klinikájának relikviáiból, műtárgyaiból, valamint budapesti és pécsi magángyűjtők fogászati gyűjteményeiből tevődött össze. A kiállítás témája a magyar fogászat és fogászati képzés történetének tematikus bemutatása volt. A magyar fogászat fejlődésének főbb csomópontjait, fejlődési irányait, jeles személyiségeit, iskolaalapító professzorait kívánta megismertetni az érdeklődőkkel. A középkori foghúzási módoktól a 19–20. században megjelenő ma is használatos eljárásokat, fogászati műszereket, alapanyagokat tártja a látogatók elé. Különösen gazdag volt a kiállítás  19. század végéről és 20. század elejéről származó műszeranyaga.

A kiállítást készítette: Deák Máté, Dezső Krisztina

 A kiállítás plakátja

Biblia-kiállítás a Klimo Könyvtárban

2008. június 20 21.

Az Egyetemi Könyvtár a Biblia Éve 2008-as rendezvényhez csatlakozva a hajdani püspöki könyvtár méltán jeles Biblia-kiadásait mutatta be. A nyomtatott Biblia-kiadások időhatára igen széles spektrumot ölel fel, a XV. századtól a XIX. század közepéig. A nyelvi sokszínűség sem elhanyagolható: az eredeti héber és ógörög mellett, az általánosan is elterjedt Vulgata (latin), majd a XVI. századtól megjelennek a nemzeti nyelvű bibliák (magyar, német, francia, belga, olasz, szlovén, szlovák, vend, horvát, angol), valamint a többnyelvű, polyglott Szentírások. A kiállítás három nagyobb tematikai egységre volt tagolható: az első tárlókba a bibliakiadások XV–XIX. századi remekei kerültek ki, a másodikba a nemzeti nyelvű Szentírások, végül, a magyar nyelvű bibliakiadások (katolikus és protestáns) reprezentáns és méltán híres darabjait mutattuk be. A kiállítás csak a Múzeumok éjszakája 2008-as program keretében volt megtekinthető!

A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Kokovai Szabina, Mátrai Miklós, Pohánka Éva, Vitári-Wéber Adrienn

 A kiállítás plakátja

Orvostudományi munkák a Klimo Könyvtár gyűjteményében.

„…mindazt, ami az emberben jelentős, műveltséget, erényt, adottságot s minden egyebet az orvostudomány adományának kell tartanunk, hiszen ő azt óvja meg, ami nélkül semmi más nem létezhetnék.”

2008. április 14.

Az Orvostudományi Kari ünnepségek folytatása-képen április 14-én – a kar alapításának napra pontosan 90 éves évfordulóján – a Klimo Könyvtárban rendezett kiállítást Prof. Dr. Kovács L. Gábor rektorhelyettes, az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ elnöke nyitotta meg, bemutatva Pécs városának az orvosképzésért folytatott csaknem két évszázados harcát. A könyvbemutató betekintést engedett a hajdani püspöki könyvtár állományának páratlan gazdagságú orvostudományi anyagába. A látogatók egy izgalmas és illusztrációkban gazdag bemutatón keresztül képet kaphattak a tudományág egyes területeinek a XV. századtól a XIX. századig zajló változásaiba, fejlődésének történetébe.

A kiállítást készítette: Kokovai Szabina, Pohánka Éva

 A kiállítás plakátja

90 éves a Pécsi Orvostudományi Kar – „Orvosképzésünk a könyvek tükrében”

2008. április 12. (PTE ÁOK)

Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának 90. évfordulójára rendezett Ünnepi Kari Tanácsülésre a Pekár Mihály Orvosi- és Élettudományi Szakkönyvtár, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya és az Orvostörténeti Múzeum „Orvosképzésünk a könyvek tükrében” címmel történeti kiállítást készített el. A történeti prezentáció tematikáját tekintve három részre volt tagolható, amely mintegy hidat képezett az orvosképzés múltja felett: bemutatva az orvosi kar pozsonyi, budapesti és pécsi működését áttekintve. A kiállítást Dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora nyitotta meg.

A kiállítást készítette: Dr. Benke József, Gracza Tünde, Jusztinger Antalné, Pohánka Éva

 90 éves a Pécsi Orvostudományi Kar

„Batthyány Emléknap” kiállítás

2007. június 5. (Baranya Megyei Önkormányzat Díszterme)

A 200 éve született Gróf Batthyány Kázmér emlékére a Baranya Megyei Levéltár által megrendezett rendezvénysorozat keretében a Pécsi Egyetemi Könyvtár kiállítást szervezett. A helyszín a Baranya Megyei Önkormányzat Díszterme volt.

A kiállítást készítette: Móró Mária Anna. A kiállítás előkészületeiben segítettek: Deák Máté és Kokovai Szabina

 Gróf Batthyány Kázmér

„Az 1956-os forradalom a könyvtári dokumentumok tükrében”

2006. október 20 – október 31. (PTE KTK)

Kiállítás a Pécsi Egyetemi Könyvtár könyvállományából. Helyszín: Állam- és Jogtudományi Kar-Közgazdaságtudományi Kar – Halasy-Nagy József Aula

A kiállítást készítette: Pohánka Éva és Szeberényi Gábor

 Az 1956-os forradalom a könyvtári dokumentumok tükrében

„Európa kulturális Öröksége a Klimo Könyvtárban”– Kódexkiállítás Pécsi Tudományegyetem Könyvtárában

2004. szeptember 18 19.

A program 10 órakor megnyitóval egybekötve vette kezdetét. A megnyitón Mayer Mihály megyéspüspök köszöntője után, a Pécsi Tudományegyetem rektora, Prof. Dr. Lénárd László, Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes könyvtár-főigazgató és Dr. Kunszt Márta alpolgármester beszélt a hajdani Püspöki Könyvtár és az egyetemi könyvtárak szerepvállalásáról, kultúramegőrző- és továbbadó szerepéről.

A rendezvény fénypontjaként bemutatásra kerültek a hajdani Püspöki Könyvtár féltve őrzött kódexei:

A kiállítást készítette: Csóka-Jaksa Helga és Pohánka Éva

 A kiállítás plakátja

„A hispán-luzófón világ a Klimo Könyvtár könyveiben”

2004. május 3. május 31.

A Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára az V. Ibero-Amerika Hét rendezvényeihez, kulturális-tudományos programsorozatához csatlakozva kínált betekintést egy kiállítás keretében a Klimo-gyűjtemény köteteibe, felhasználva a spanyol és portugál hódítók és gyarmataik történettét taglaló munkákba.

A kiállítást készítette: Móró Mária Anna és Pohánka Éva

 

„Afrika európai szemmel”

2004. március 19. április 30.

Kiállítás a Klimo Könyvtár anyagából a Frankofón Hét (2004. március 16-21.) programjaihoz kapcsolódóan. A kiállított dokumentumok mindegyike a püspöki gyűjtemény anyagából került ki, bemutatva XVI-XIX. századi térképeken, útleírásokon, rajzokon, újságcikkeken, valamint képes tankönyveken keresztül Európa véleményét, ismereteit a fekete kontinensről. A könyvtár térképgyűjteményét a XVI. századtól a XIX. századig bezáróan lehet végigvezetni. Legtöbbjük kézzel festett, s így mutatva minden példány egyediségét. Érdekes megfigyelni a térképkészítés technikájának változásait a századok folyamán. Afrika még a XVIII. században is nova Babaricumként jelenik meg a térképeken, szinte csak az északi tengerpartot bemutatva, ugyanakkor a többi terület ókori nevével szerepel. A korai időkből Afrikáról főként az egyházak térítő munkája révén kerültek ismeretek Európába. Ők főként az ott élő népek mindennapi életével, a hitélettel kapcsolatos szokásokat tartották említésre méltónak. A XVIII-XIX. század fordulójától már kiszélesedett az Afrikáról szóló dokumentumok száma: az utazók már ismeretterjesztés céljával jelentetik meg műveiket. Az útleírások jó része a francia eredeti műveket német nyelven tolmácsolja. Az egyes kötetek nem nélkülözik a grafikai ábrázolások sokszínűségét sem, hiszen így reálisabb, néha talán túlzó képet adhattak az ismeretlen területek népeiről. Különös érdekességük a színvilág gazdagságában rejlik. Az „Orbis pictus” jellegű tanítási segédeszközök legfőbb szerepe a szellemi képességek megmozgatása mellett a vizuális érzékszervek bevonása volt. A kiállításhoz kapcsolódott egy kis ízelítő a postabélyegek világából is. Pohánka Iván különleges szépségű darabokat bocsátott rendelkezésünkre magángyűjteményéből, amely 1851-től az 1930-as évekig bezáróan ad vázlatos áttekintést az afrikai francia gyarmatok bélyegvilágából.

A kiállítást készítette: Móró Mária Anna, Kicsindi Edina és Pohánka Éva

 A kiállítás plakátja

2003. április 4 – április 11.

A IV. Pécsi Latin-Amerika Héthez kapcsolódóan rendeztük meg kiállításunkat a Klimo Könyvtárban. A meghívott dél-amerikai nagykövetek jelentős könyvadományt adtak át könyvtárunknak. A főként történelmi és szépirodalmi művek egy leendő Latin-Amerika gyűjtemény alapjait rakták le.

A kiállítást készítette: Móró Mária Anna és Pohánka Éva

 

„Latin-Amerika az Egyetemi Könyvtár Klimo Gyűjteményben”

2002. április 16. – április 30.

A Latin-Amerika Központ és a Klimo Könyvtár reprezentatív kiállítása.

 A kiállítást készítette: Csóka-Jaksa Helga, Móró Mária Anna