Kezdőlap

Püspöki Könyvtár kézirattára

A kézirattár feldolgozását 1958-1959-ben Nyakas Sarolta végezte el, majd Fényes Miklós, igazgató rendszerezte az anyagegyüttest. A teljes, új rendszerű feltárást és a leírásokat Móró Mária Anna készítette el. A Történeti Gyűjtemények Osztálya kéziratgyűjteményekéziratgyűjteménye az alábbiakat tartalmazza:

Külön egységet képeznek az Osztrák-Magyar Monarchia Külügyminisztériumi iratai, követjelentések, amelyek az 1867 és 1871 közötti időszak diplomáciai mozgásait rögzítették.

A/ Iratmásolatok – Wien, Haus- Hof- und Staatsarchiv anyagából Lutter János jogász, budapesti egyetemi magántanár megbízásából Virgil Mühlbacher másolta 1926. április 30. és 1930. április 15. között  (Franciaország, Görögország, Nagy-Britannia, Olaszország, Oroszország, Poroszország, Szerbia, Törökország külpolitikájával kapcsolatos anyagok)

B/ Magyar nyelvű jegyzetek, kivonatos fordítások (Athén, Belgrád, Berlin, Brüsszel, Bukarest, Firenze, Konstantinápoly, London, Mostar, Párizs, Scutari, Szarajevó, Szentpétervár, Rutschuk)